Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট


বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহিম

 

বাজেট বিবরণী

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর এর বাজেট


ভাংগা পৌরসভা

ভাংগা, ফরিদপুর

 

 

(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেটের উপাদান


বিবরণ
    

বাজেট-২০১১-২০১২ইং
    

চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের

সংশোধিত বাজেট-২০১২-২০১৩ইং
    

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪ইং

ক) রাজস্ব হিসাব এর -

উপাংশ- ১ এর আয়

উপাংশ-২ এর আয়
    


১,১৪,৪২,৬৬৮.৬০

৭,৫০,৪০১.০০
    


১,০২,০৬,০০০.০০

১০,৮৫,০০০.০০
    


১,৮৬,০৬,০০০.০০

১৭,৭০,০০০.০০

                                                   মোট আয় ঃ
    

১,২১,৯৩,০৬৯.৬০
    

১,১২,৯১,০০০.০০
    

২,০৩,৭৬,০০০.০০

বাদ ঃ রাজস্ব ব্যয়-  

                    উপাংশ-১

                    উপাংশ-২
    


৯৪,৮০,৭৮৪.০০

৫,৬৭,৯০৮.০০
    


১,০১,৪৬,০০০.০০

১০,৭০,০০০.০০
    


১,৭৮,৮৪,০০০.০০

১৭,৫০,০০০.০০

      মোট ব্যয় ঃ
    

১,০০,৪৮,৬৯২.০০
    

১,১২,২৬,০০০.০০
    

১,৯৬,৩৪,০০০.০০

সর্বমোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ
    

২১,৪৪,৩৭৭.৬০
    

৭৫,০০০.০০
    

৭,৪২,০০০.০০

খ) উন্নয়ন হিসাব                              সরকারী অনুদান-

                                        রাজস্ব উদ্বৃত্ত

ইউজিআইআইপি-২                                       

পানি সরবরাহ প্রকল্প

উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

বি.এ.ডি.এফ

জলবায় পরিবর্তন তহবিল প্রকল্প

মোট্য
    

৬০,০০,০০০.০০


২,২১,৪৬৫.০০


৭০,০০,০০০.০০

 

১,৩২,২১,৪৬৫.০০
    

১,০০,০০,০০০.০০

২,৭০,০০০.০০

৮,৫০,০০,০০০.০০


৫০,০০,০০০.০০
    

২,০০,০০,০০০.০০

৫,২৫,০০০.০০

৬,০০,০০,০০০.০০

২,০০,০০,০০০.০০

৬০,০০,০০০.০০

৮,০০,০০,০০০.০০

১৩,৫০,০০,০০০.০০

৫,০০,০০০.০০

মোট ঃ
    

১,৭৫,৩৪,৪৬৫.০০
    

১০,০২,৭০,০০০.০০
    

৩২,১৫,২৫,০০০.০০

বাদ ঃ উন্নয়ন ব্যয়
    

১,০৪,৬২,৯৮৪.০০
    

৯,২৩,২০,০০০.০০
    

৩০,৬৪,০০,০০০.০০

সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি

                                           যোগ ঃ প্রারম্ভিক জের
    

২৭,৫৮,৪৮১.০০

২৪,৫৯,৫৯১.১৫
    

৭৯,৫০,০০০.০০

২,৬৮,৩৭৫.৭৫
    

১,৫১,২৫,০০০.০০

৮২,১৮,৭০০.০০

সমাপ্তি জের ঃ
    

৫২,১৮,০৭২.১৫
    

৮২,১৮,৩৭৫.৭৫
    

২,৩৩,৪৩,৭০০.০০

গ) মূলধন হিসাব

                    মোট আয় ঃ

                    মোট ব্যয় ঃ
    


    


    


মূলধন হিসাবের সমাপ্তি জের ঃ
    


    


    

 

                      

 

               হিসাব রক্ষক                                                                                                 সচিব                                                                                                              মেয়র

              ভাংগা পৌরসভা                                                                                        ভাংগা পৌরসভা                                                                                            ভাংগা পৌরসভা

               ফরিদপুর।                                                                                                             ফরিদপুর।                                                                                                   ফরিদপুর।

 


বিধি- ৩ দ্রস্টব্য

ভাংগা পৌরসভার বাজেট

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪

(ক) রাজস্ব হিসাব


উপাংশ- ১
                          আয়                                                                                                                                                                                                                                                                 ব্যয়

ক্রঃনং
    

আয়ের খাত
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি বছরের বাজেট

২০১২-২০১৩ইং
    

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪ইং
    

ক্রঃ নং
    

ব্যয়ের খাত
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি  বছরের বাজেট

২০১২-২০১৩
    

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪


    


    


    


    


    


    


    


    


    

১০

১।
    

ট্যাক্সেস ঃ-

ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর
    

১৭,৮১,৮০৫.০০
    


১১,৫০,০০০.০০
    


১২,০০,০০০.০০
    

১।
    

সাধারণ সংস্থাপন ঃ-

ক) পৌর মেয়র/ কাউন্সিলার গনের সম্মানী ভাতা
    

৬,৯৩,০০০.০০
    


৭,৫৬,০০০.০০
    


৯,৬০,০০০.০০


    

খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর
    

৪৮,২৭,৬৬৪.৬০
    

৩৫,০০,০০০.০০
    

৪০,০০,০০০.০০
    


    

খ) পানি সরবরাহ শাখা ব্যতিত অন্যান্য শাখার কর্মকতা/ কর্মচারীদের বেতন ভাতা
    

৫২,৬৫,২৮০
    

৫০,০০,০০০.০০
    

৬০,০০,০০০.০০


    

গ) ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মান
    

৮৯,৪৯৩.০০
    

২,৭৫,০০০.০০
    

৫,০০,০০০.০০
    


    

গ) আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর
    

৩,৩৬,৫৪৫.০০
    

৩,৭৫,০০০.০০
    

৭,৫০,০০০.০০


    

ঘ) পেশা,ব্যবসা,কলিং
    

২,৪১,৭৪০.০০
    

২,০০,০০০.০০
    

৩,০০,০০০.০০
    


    

ঘ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী
    

৫,১৪,২৯৬.০০
    

২,৮০,০০০.০০
    

৬,০০,০০০.০০


    

ঙ) জন্ম,বিবাহ,দত্তক গ্রহন
    

১৯,৬৬৯.০০
    

৪০,০০০.০০
    

৫০,০০০.০০
    


    

ঙ) টেলিফোন
    

২,২৫২.০০
    

১৫,০০০.০০
    

১,০০,০০০.০০


    

চ) বিজ্ঞাপন
    


    


    

৫,০০০.০০
    


    

চ) বিদ্যুৎ বিল
    

২,৬৪,৬৭১.০০
    

১,৫০,০০০.০০
    

৫,০০,০০০.০০


    

ছ) পোষা প্রানী
    


    


    

৫,০০০.০০
    


    

ছ) আনুসাংগিক ব্যয়
    


    

৩,৫০,০০০.০০
    

৮,০০,০০০.০০


    

জ) সিনেমা, থিয়েটার,     অডিও, ভিজুয়াল
    


    

৬,০০০.০০
    

৬,০০০.০০
    


    

জ) ষ্টেশনারী / আসবাব পত্র
    

২,২২,৬৩০.০০
    

১,০০,০০০.০০
    

৫,০০,০০০.০০


    

ঝ) যানবাহন (যান্ত্রিক যান ও নৌকা ব্যতিত)
    


    

১০,০০০.০০
    

২০,০০০.০০
    


    

ঝ) বিজ্ঞাপন
    

২,৮৯,২৯৫.০০
    

২,০০,০০০.০০
    

৩,০০,০০০.০০

২।
    

রেট ঃ-

ক) লাইটিং
    


    


২,৭৫,০০০.০০
    


৩,২৫,০০০.০০
    


    

ঞ) গাড়ী ক্রয়
    


    


    

২৩,৮৫,০০০.০০


    


    


    


    


    


    

ট) কম্পিউটার ক্রয় ও মেরামত
    

৩,৪৬,৪২৭.০০
    


    

 

    


    


    


    


    


    

ঠ) যানবাহন জ্বালানী তেলের বিল
    

৩,৬৮,৭৩৫.০০
    


    

 

    

খ) কনজারভেন্সী
    


    

৩,৩০,০০০.০০
    

৩,৭৫,০০০.০০
    

২।
    

শিক্ষা ব্যয় ঃ-
    


    


    

 

    

গ) জনসেবামূলক পূর্তকাজ
    


    

৫,০০০.০০
    

২৫,০০০.০০
    


    

ক) পৌরসভা চালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতা
    


    

২০,০০০.০০
    

২৫,০০০.০০

৩।
    

ক) লাইসেন্স
    


    

৩০,০০০.০০
    

৫০,০০০.০০
    


    

খ) পাঠাগারের বই পুস্তক ক্রয়
    


    

২৫,০০০.০০
    

৫০,০০০.০০


    

খ) পশু জবাই
    


    


    

২৫,০০০.০০
    


    

গ) অন্যান্য
    


    


    

৫০,০০০.০০


    

গ) পৌর মার্কেট
    


    


    

৫০,০০,০০০.০০
    

৩।
    

স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী ঃ-
    


    


    

 

    

ঘ) মেলা,কৃষি প্রদর্শনী
    


    


    

৫,০০০.০০
    


    

ক) ঔষধ পত্র ও চিকিৎসা
    

২০০৫.০০
    

১০,০০০.০০
    

৫০,০০০.০০


    

ঙ) অন্যান্য
    


    

৬০,০০০.০০
    

১,০০,০০০.০০
    


    

খ) ইপিআই
    


    


    

২০,০০০.০০


    


    


    


    


    


    

গ) নর্দমা পরিস্কার
    

৯০,৩২৭.০০
    

৬০,০০০.০০
    

১,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    


    

ঘ) ময়লা আর্বজনা পরিস্কার
    

১,৬০,৭৩১.০০
    

১,৪০,০০০.০০
    

২,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    


    

ঙ) ময়লা আর্বজনা পরিস্কারের উপকরন
    

৭৭,৫০০.০০
    

১,৫০,০০০.০০
    

২,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    

৪।
    

ক্রয় ঃ-
    


    


    

 

    


    


    


    


    


    

কর আদায় খরচ (বিভন্ন রেজিস্টার, ফরম রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রন)
    

১,১৭,১৮০.০০
    

১,৭৫,০০০.০০
    

২,০০,০০০.০০


    

মোট
    

৬৯,৬০,৩৬৮.৬০
    

৫৮,৮১,০০০.০০
    

১,১৯,৯১,০০০.০০
    


    


    

৮৪,০৪,৪৪৭.০০
    

৮৩,৫৬,০০০.০০
    

১,৩৭,৯০,০০০

 


উপাংশ- ১
আয়                                                                                                                      ব্যয়

ক্রঃনং
    

আয়ের খাত
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি বছরের বাজেট

২০১২-২০১৩
    

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪
    

ক্রঃ নং
    

ব্যয়ের খাত
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি বছরের বাজেট

২০১২-২০১৩
    

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪


    


    


    


    


    


    


    


    


    

১০

৪।
    

অন্যান্য ঃ-
    


    


    


    

৫।
    

বৃক্ষ রোপন ও রক্ষনা-বেক্ষন
    


    


    

৫০,০০০.০০


    

ক) হাট-বাজার ইজারা
    

৩২,৬৭,২৯৯.০০
    

৩২,০০,০০০.০০
    

৪০,০০,০০০.০০
    

৬।
    

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঃ-
    


    


    

 

    

খ) বাসষ্ট্যান্ড ইজারা

গ) ইউজিআইআইপি-২ কর্মকর্তা/কর্মচারী বেতন
    


৩,৫০,৮৫০.০০
    


    

১০,০০,০০০.০০
    


    

ক) দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন (চজঅচ)
    

৩,৪২,৫০০.০০
    

৮,৫০,০০০.০০
    

১০,০০,০০০.০০


    

গ) ফেরীঘাট ইজারা
    


    


    


    


    

খ) মহিলাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন (এঅচ)

গ) পৌর এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান
    

২,১০,২৫০.০০
    

৩,৫০,০০০.০০
    

৪,১৫,০০০.০০


    


    


    


    


    

৭।
    

টিএলসিসি সভার ব্যয় (ঞখঈঈ )
    


    

৪০,০০০.০০
    

৫০,০০০.০০


    


    


    


    


    

৮।
    

ডব্লউএলসিসি সভার ব্যয় (ডখঈঈ)
    


    

২৫,০০০.০০
    

৪০,০০০.০০


    

ঘ) কবর স্থান/শ্মাশান ঘাট
    


    


    


    

৯।
    

সিবিও (ঈইঙ )
    


    

১,২০,০০০.০০
    

১,৮০,০০০.০০


    

ঙ) রোড রোলার/মিকচার মেশিন ভাড়া
    

১,৭৮,৭০০.০০
    

৩,০০,০০০.০০
    

৫,০০,০০০.০০
    

১০।
    

এমসিসি (গঈঈ )
    


    

২৫,০০০.০০
    

৪০,০০০.০০


    

চ) পৌরসভার সম্পত্তি ভাড়া
    


    


    

১০,০০০.০০
    

১১।
    

রাস্তা,ড্রেন সংস্কার ও মেরামত (ঙ্গ)
    


    

৮,৫০,০০০.০০
    

৯,৫০,০০০.০০


    

ছ) অন্যসংস্থা কর্তৃক রাস্তা কর্তনের জন্য ক্ষতি পূরণ
    


    


    

৫০,০০০.০০
    

১২।
    

খেলাধুলা ও সংস্কৃতি
    

১,২৩,৬০০.০০
    

২,৫০,০০০.০০
    

৩,০০,০০০.০০


    

জ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট
    


    


    

১০,০০০.০০
    

১৩।
    

জরুরী ত্রাণ
    

৪৩০৫৭.০০
    

৬০,০০০.০০
    

১,০০,০০০.০০


    

ঝ) বিভিন্ন ফরম
    


    


    

১০,০০০.০০
    

১৪।
    

ভূমি উন্নয়ন কর
    

২,৮৪,৮২০.০০
    

৩,০০,০০০.০০
    

৪,০০,০০০.০০


    

ঞ) দরপত্র সিডিউল
    

৪,৭৪,৭০৫.০০
    

৬,০০,০০০.০০
    

১০,০০,০০০.০০
    

১৫।
    

রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্তানান্তর
    


    

২,৭০,০০০.০০
    

৫,২৫,০০০.০০


    

ট) জরিমানা
    


    

৩,০০০.০০
    

৫,০০০.০০
    

১৬।
    

অডিট ব্যয়
    


    

৫,০০০.০০
    

৫,০০০.০০


    

ঠ) গণল্যাট্টিন/খোয়ার ইজারা
    


    

৫,০০০.০০
    

১০,০০০.০০
    

১৭।
    

মামলা খরচ
    

২১,৮১০.০০
    

৭৫,০০০.০০
    

২,০০,০০০.০০


    

ড) পুকুর/লেক ইজারা
    

১৬,৫৪৬.০০
    

১৭,০০০.০০
    

২০,০০০.০০
    

১৮।
    

জাতীয দিবস উদযাপন
    

৫৩,৩০০.০০
    

১,২০,০০০.০০
    

২,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    

১৯।
    

সমাপ্তি জের
    

১৯,৬১,৮৮৪.৬০
    

৬০,০০০.০০
    

৩,৬১,০০০.০০

৫।
    

উন্নয়ন খাত ব্যতীত সরকারী অন্যান্য সরকারী অনুদান
    

১,৯৪,২০০.০০
    

২,০০,০০০.০০
    

২,০০,০০০.০০
    


    

(১নং উপ খাতের মোট ব্যয়ের এক দ্বাদশাংশের কম নহে)
    

১,১৪,৪২,৬৬৮.৬০
    

১,০২,০৬,০০০.০০
    

১,৮৬,০৬,০০০.০০


    

উপ-মোট-
    

১,১৪,৪২,৬৬৮.৬০
    

১,০২,০৬,০০০.০০
    

১,৮৬,০৬,০০০.০০
    


    


    


    


    

 

 


    
    
    
    
    

    

হিসাব রক্ষক

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।

 

    
    

সচিব

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।


    
    

মেয়র

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।

 

 


উপাংশ- ২

আয়                                                                                                                      ব্যয়

ক্রঃনং
    

আয়ের খাত
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি বছরের বাজেট

 ২০১২-২০১৩
    

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪
    

ক্রঃ নং
    

ব্যয়ের খাত
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি বছরের বাজেট

২০১২-২০১৩
    

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪


    


    


    


    


    


    


    


    


    

১০

১।
    

পানি কর
    

৭,৫৩,৪৩১.০০
    

৯,০০,০০০.০০
    

১৫,০০,০০০.০০
    

১।
    

পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ভাতা
    

৫,৬৭,৯০৮.০০
    

৬,০০,০০০.০০
    

৮,০০,০০০.০০

২।
    

সংযোগ বিল
    


    

১,৫০,০০০.০০
    

২,০০,০০০.০০
    

২।
    

বিদ্যুৎ(পানি সরবরাহ সংক্রান্ত)
    


    

৩,২০,০০০.০০
    

৫,০০,০০০.০০

৩।
    

পুনৎ সংযোগ ফি
    


    

১০,০০০.০০
    

২৫,০০০.০০
    

৩।
    

পানি লাইনের সংযোজন ব্যয়
    


    

৫০,০০০.০০
    

১,০০,০০০.০০

৪।
    

সার চার্জ
    


    

১৫,০০০.০০
    

২৫,০০০.০০
    

৪।
    

পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার
    


    

১০,০০০.০০
    

২৫,০০০.০০

৫।
    

ফরম বিক্রয়
    


    

৫,০০০.০০
    

১০,০০০.০০
    

৫।
    

উৎপাদন নলক’প মেরামত/সংস্কার
    


    

৫০,০০০.০০
    

২,০০,০০০.০০

৬।
    

অন্যান্য
    


    

৫,০০০.০০
    

১০,০০০.০০
    

৬।
    

পানি সরবরাহ শাখার মনোহারী দ্রব্যাদি
    


    

২০,০০০.০০
    

৫৫,০০০.০০


    


    


    


    


    

৭।
    

ডাক ঘর ও তার
    


    


    

 

    


    


    


    


    

৮।
    

টেলিফোন
    


    


    

 

    


    


    


    


    

৯।
    

অবচয় হিসাবে স্থানান্তর
    


    


    

 

    


    


    


    


    

১০।
    

উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তও উদ্বৃত্ত
    


    

২০,০০০.০০
    

২৫,০০০.০০


    


    


    


    


    

১১।
    

সমাপ্তি জের
    


    

১৫,০০০.০০
    

২০,০০০.০০


    


    


    


    


    


    

(১নং উপখাতে প্রয়োজনীয় মাসের ব্যয়ের কম নহে)
    


    


    

 

    

উপমোট-
    

৭,৫০,৪০১.০০
    

১০,৮৫,০০০.০০
    

১৭,৭০,০০০.০০
    


    

উপমোট-
    

৫,৬৭,৯০৮.০০
    

১০,৮৫,০০০.০০
    

১৭,৭০,০০০.০০


    

সর্বমোট আয়

উপাংশ ১+২)

প্রারম্ভিক জের
    


১,২১,৯৩,০৬৯.৬০

১১,৩১,০৮০.৮২
    

১,১২,৯১,০০০.০০


১৬,৭৫,২৭৬.৪২
    

২,০৩,৭৬,০০০.০০


৬,০০,০০০.০০
    


    

সর্বমোট ব্যয় ( উপাংশ ১+২)

সর্বমোট উন্নয়ন হিসাবে

স্থানান্তর  উপাংশ (১+২)

সর্বম্টো সমাপ্তি জের

(উপাংশ ১+২)
    


১,০০,৪৮,৬৯২.০০


৩২,৭৫,৪৫৮.৪২
    


১,১২,১৬,০০০.০০


৬,০০,০০০.০০
    


১,৯৬,৩৪,০০০.০০


৮,৫০,০০০.০০


    

সর্বমোট-
    

১,৩৩,২৪,১৫০.৪২
    

১,২৯,৬৬,২৭৬.৪২
    

২,০৯,৭৬,০০০.০০
    


    

সর্বমোট
    

১,৩৩,২৪,১৫০.৪২
    

১,১৮,১৬,০০০.০০
    

২,০৪,৮৪,০০০.০০


    


    


    


    


    


    


    


    


    

 

 

 


    
    
    
    
    

    

হিসাব রক্ষক

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।


    
    

সচিব

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।

 

    
    
    

মেয়র

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।

 

 

 

 

 


খ) উন্নয়ন হিসাব

 

আয়                                                                                                                      ব্যয়

ক্রঃনং
    

আয়ের খাত
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি বছরের বাজেট

২০১২-২০১৩ইং
    

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪ইং
    

ক্রঃ নং
    

ব্যয়ের খাত
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি বছরের বাজেট

২০১২-২০১৩
    

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪


    


    


    


    


    


    


    


    


    

১০

১।
    

সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী।


    

৬০,০০,০০০.০০
    

১,০০,০০,০০০.০০
    

২,০০,০০,০০০.০০
    

১।
    

অবকাঠামো ঃ-
    


    


    


২।
    

রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঃ-

ক) উপাংশ- ১ হইতে

খ) উপাংশ-২ হইতে
    


    


২,৫০,০০০.০০

২০,০০০.০০
    


৫,০০,০০০.০০

২৫,০০০.০০
    


    

ক) রাস্তা নির্মাণ
    

৫২,৩০,৭৫৭.০০
    

৬,৫০,০০,০০০.০০
    

১৩,০০,০০,০০০.০০

৩।
    

ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্প
    


    

৮,৫০,০০,০০০.০০
    

৬,০০,০০,০০০.০০
    


    

(১) ভবন নির্মাণ
    

২২,০২,২১২.০০
    

৪৫,০০,০০০.০০
    

১,০০,০০,০০০.০০

৪।
    

উপজেলা শহর অবকাঠামো প্রকল্প
    


    

৫০,০০,০০০.০০
    

৬০,০০,০০০.০০
    


    

(২) সাঁকো
    

৪,৯৯,১৫২.০০
    

৮,০০,০০০.০০
    

৫,০০,০০০.০০

৫।
    

পানি সরবরাহ প্রকল্প
    


    


    

২,০০,০০,০০০.০০
    


    

খ) রাস্তা মেরামত/সংস্কার
    

২২,৩২,৭৬৬.০০
    

১,২০,০০,০০০.০০
    

৩,৫০,০০,০০০.০০

৬।
    

জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল প্রকল্প
    


    


    

১৩,৫০,০০,০০০.০০
    


    

গ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ
    


    

৫০,০০,০০০.০০
    

২,৫০,০০,০০০.০০

৭।
    

বি.এম.ডি.এফ
    


    


    


    


    

ঘ) ব্রীজ/কালভাট মেরামত/সংস্কার
    


    

৫,০০,০০০.০০
    

১২,০০,০০০.০০

৮।
    

অন্যান্য
    

২,২১,৪৬৫.০০
    


    

৮,০০,০০,০০০.০০
    


    

ঙ) ড্রেন নির্মান
    


    

৫,০০,০০০.০০
    

২,০০,০০০.০০

৯।
    

প্রারম্ভিক স্থিতি।
    


    

২,৬৮,৭০০.০০
    


    


    

চ) পানির লাইনস্থাপন/ সম্প্রাসারন
    

৯০,৭৯৭.০০
    

৩,০০,০০০.০০
    

২,০০,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    

২।
    

হাট-বাজার উন্নয়ন
    


    

২,০০,০০০.০০
    

১,০০,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    

৩।
    

ক) বাস টার্মিনাল নির্মাণ
    


    


    

৪,০০,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    


    

খ) বাস টার্মিনাল মেরামত
    


    


    

 

    


    


    


    


    

৪।
    

মার্কেট নির্মান
    


    


    

২,৫০,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    

৫।
    

পার্ক নির্মান
    


    


    

২০,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    

৬।
    

অন্যান্য ঃ
    


    


    

 

    


    


    


    


    


    

ক) বিবিধ
    

১১,৩২৫.০০
    

২,২০,০০০.০০
    

১০,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    


    

খ) সড়ক বাতি
    

১,৯৫,৯৭৫.০০
    

৩০,০০,০০০.০০
    

৫০,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    


    

গ) স্যানিটেশন
    


    

৩,০০,০০০.০০
    

১৫,০০,০০০.০০


    


    


    


    


    

৭।
    

সমাপ্তি জের-
    

১৬,৯১,৩৩২.১৭
    

৮২,১৮,৭০০.০০
    

১,৫১,২৫,০০০.০০


    

মোট-
    


    

১০,০৫,৩৮,৭০০.০০
    

৩২,১৫,২৫,০০০.০০
    


    

মোট
    


    

১০,০৫,৩৮,৭০০.০০
    

৩২,১৫,২৫,০০০.০০

 

 

    
    
    
    
    

    

হিসাব রক্ষক

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।
    
    

সচিব

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।
    
    

মেয়র

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।

 


(গ) মূলধন হিসাব

আয়                                                                                                                      ব্যয়

ক্রঃনং
    

বিবরণ
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি বছরের বাজেট বা

২০১২-২০১৩
    

পরবর্তী বছরের বাজেট


২০১৩-২০১৪
    

ক্রঃ নং
    

বিবরণ
    

অর্থ বছর

২০১১-২০১২
    

চলতি বছরের বাজেট

২০১২-২০১৩
    


পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪


    


    


    


    


    


    


    


    


    

১০

১।
    

গৃহীত ঋণ , বি.এম,ডি,এফ
    


    

২১,৮৪,০০০.০০
    

৬,৫০,০০০.০০
    

১।
    

ঋণ পরিশোধ
    


    

২১,৮৪,০০০.০০
    

৬,৫০,০০০.০০


    


    


    


    


    


    


    


    


    


২।
    

প্রদত্ত ঋণ ফেরত
    


    


    


    

২।
    

ঋণ প্রদান
    


    


    

 

    


    


    


    


    


    


    


    


    


৩।
    

বিবিধ বিনিয়োগ হতে আয়
    


    


    


    

৩।
    

বিবিধ বিনিয়োগ
    


    


    

 

    

(পৃথক ভাবে উল্লেখ করুন)
    


    


    


    


    


    


    


    

 

    


    


    


    


    

৪।
    

অবচয় তহবিল হতে ব্যয়
    


    


    


৪।
    

অবচয় তহবিল
    


    


    


    


    

(খাত উল্লেখ করুন)
    


    


    

 

    


    


    


    


    


    


    


    


    


৫।
    

আনুতোষিক তহবিল
    


    


    


    

৫।
    

আনুতোষিক ব্যয়
    


    


    

 

    

মোট প্রাপ্তি-
    


    


    


    


    

মোট ব্যয়-
    


    


    

 

    


    


    


    


    


    


    


    


    


৬।
    

প্রারম্ভিক জের
    


    


    


    

৬।
    

সমাপ্তি জের
    


    


    

 

    

সর্বমোট
    


    


    


    


    

সর্বমোট-
    


    


    

 

    


    


    


    


    


    


    


    


    

 

    


    


    

২১,৮৪,০০০.০০
    

৬,৫০,০০০.০০
    


    


    


    

২১,৮৪,০০০.০০
    

৬,৫০,০০০.০০

 

 

 

 

    
    
    
    
    

    

হিসাব রক্ষক

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।
    
    

সচিব

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।
    
    

মেয়র

ভাংগা পৌরসভা

ফরিদপুর।

 

 

 

 

 

 

ফরম-গ


(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)


ভাংগা পৌরসভায় নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিবরনী

২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসর।


শাখা/বিভাগ
    

ক্রঃ নং
    

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম
    

পদবী
    

বেতন ক্রম
    

মূল বেতন
    

ভাতাদি
    

মাসিক
    

মোট বার্ষিক
    

অন্যান্য
    

সর্বমোট

প্রশাসন (শাখা)
    

১।
    

বাবু সমীর কান্তি সরকার
    

সচিব
    

১২,০০০-২১,৬০০/-
    

১৫,৬০০/-
    

৭২৪০/-
    

২২৮৪০/-
    

২৭৪০৮০/-
    

৭৫,০০০/-
    

৩৪৯০৮০/-

২।
    

জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
    

উচ্চমান সহকারী
    

৫২০০-১১২৩৫/-
    

৮৮২০/-
    

৫১১৯/-
    

১৩৯৩৯/-
    

১৬৭২৬৮/-
    

৫০,০০০/-
    

২১৭২৬৮/-

৩।
    

জনাব মোঃ আমিরুল হক
    

নি¤œমান সহকারী
    

৪৭০০-৯৭৪৫/-
    

৪৯৬৫/-
    

৩২০০/-
    

৮১৬৫/-
    

৯৭৯৮০/-
    

৩০,০০০/-
    

১২৭৯৮০/-

৪।
    

জনাব মোঃ দেলোয়ার হোঃ
    

জীপ চাক
    

৪৭০০-৯৭৪৫/-
    

৪৯৬৫/-
    

৩২০০/-
    

৮১৬৫/-
    

৯৭৯৮০/-
    

৩০,০০০/-
    

১২৭৯৮০/-

৫।
    

জনাব মোঃ বদিউজ্জামান
    

নৈশ প্রহরী
    

৪১০০-৭৭৪০/-
    

৫৫৭০/-
    

৩৫৫৬/-
    

৯১২৬/-
    

১০৯৫১২/-
    

২৫,০০০/-
    

১৩৪৫১২/-

৬।
    

জনাব শাহেদ আলী
    

এম.এল.এস.এস.
    

৪২৫০-৮৫৮০/-
    

৬৪২০/-
    

৩৯৩৯/-
    

১০৩৫৯/-
    

১২৪৩০৮/-
    

২৫,০০০/-
    

১৪৯৩০৮/-

প্রকৌশল শাখা
    

৭।
    

জনাব মোঃ রেজাউর রহমান
    

সহকারী প্রকৌশলী
    

১২০০০-২১৬০০/-
    

১৬১৪০/-
    

৭৩৫৬/-
    

২৩৪৯৬/-
    

২৮১৯৫২/-
    

৭৫,০০০/-
    

৩৫৬৯৫২/-

৮।
    

জনাব মোঃ ইমরান হোসেন
    

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সি)
    

৮০০০-১৬৫৪০/-
    

৯৩৫০/-
    

৪৯০৭/-
    

১৪২৫৭/-
    

১৭১০৮৪/-
    

৭০,০০০/-
    

২৪১০৮৪/-

৯।
    

জনাব জামাল হোসেন
    

কার্য সহকারী
    

৫২০০-১১২৩৫/-
    

৮৭৯৫/-
    

৫০০৮/-
    

১৩৮০৩/-
    

১৬৫৬৩৬/-
    

৫০,০০০/-
    

২১৫৬৩৬/-

১০।
    

জনাবা  লতিফা আক্তার
    

এম.এল.এস.এস.
    

৪৪০০-৮৫৮০/-
    

৬৮৬০/-
    

৪২৩৭
    

১১০৯৭/-
    

১৩৩১৬৪/-
    

২৫,০০০/-
    

১৫৮১৬৪/-

হিসাব শাখা
    

১১।
    

জনাব মোঃ কাওসার মাতুব্বর
    

হিসাব রক্ষক
    

৬৪০০-১৪২৫৫/-
    

১১১০৫/-
    

৬১৪৮/-
    

১৭২৫৩/-
    

২০৭০৩৬/-
    

৭০,০০০/-
    

২৭৭০৩৬/-

১২।
    

জনাব আবু তালেব মিয়া
    

এম.এল.এস.এস.
    

৪৪০০-৮৫৮০/-
    

৬৬৬০/-
    

৪১৪৭/-
    

১০৮০৭/-
    

১২৯৬৮৭/-
    

২৫,০০০/-
    

১৫৪৬৮৭/-

লাইসেন্স শাখা
    

১৩।
    

জনাব  মাহাবুবুর রহমান
    

লাইসেন্স পরিদর্শক
    

৪৯০০-১০৪৫০/-
    

৭২৫০/-
    

৪১১২/-
    

১১৩৬২/-
    

১৩৬৩৪৪/-
    

৫০,০০০/-
    

১৮৬৩৪৪/-

এসেসমেন্ট শাখা
    

১৪।
    

জনাব মোঃ মফিজুর রহমান
    

সহঃ কর নির্ধারক
    

৫৫০০-১২০৩৫/-
    

৯০৫৫/-
    

৫১২৫/-
    

১৪১৮০/-
    

১৭০১৬০/-
    

৫০,০০০/-
    

২২০১৬০/-

কর আদায় শাখা
    

১৫।
    

জনাব চৌধুরী সাইফুর রহমান
    

 কর আদায়কারী-১
    

৫৫০০-১২০৩৫/-
    

৯০৫৫/-
    

৫১২৫/-
    

১৪১৮০/-
    

১৭০১৬০/-
    

৫০,০০০/-
    

২২০১৬০/-

১৬।
    

জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান
    

সহঃ কর আদায়কারী-২
    

৫২০০-১১২৩৫/-
    

৮১৩০/-
    

৪৮০৮/-
    

১২৯৩৮/-
    

১৫৫২৫৬/-
    

৫০,০০০/-
    

২০৫২৫৬/-

১৭।
    

জনাব মোহাম্মদ আলী
    

সহঃ কর আদায়কারী-৩
    

৪৯০০-১০৪৫০/-
    

৭৮০৫/-
    

৪৩৬২/-
    

১২১৬৭/-
    

১৪৬০০৪/-
    

৪৫,০০০/-
    

১৯১০০৪/-

স্বাস্থ্য শাখা
    

১৮।
    

জনাব মোঃ আবুল হোসেন
    

টিকাদান সুপার ভাইজার
    

৪৯০০-১১২৩৫/-
    

৮৮২০/-
    

৫১১৯/-
    

১৩৯৩৯/-
    

১৬৭২৬৮/-
    

৪০,০০০/-
    

২০৭২৬৮/-

১৯।
    

জনাব চৌঃ তাইফুর রহমান
    

কনজারভেন্সী ইন্সপেক্টর
    

৫২০০-১১২৩৫/-
    

৮১৩০/-
    

৪৭০৮/-
    

১২৮৩৮/-
    

১৫৪০৫৬/-
    

৪০,০০০/-
    

১৯৪০৫৬/-

২০।
    

জনাব মিজানুর রহমান
    

টিকাদানকারী
    

৪৫০০-৯০৪৫/-
    

৪৭৪০/-
    

৩১০০/-
    

৭৮০০/-
    

৯৩৬০০/-
    

৩০,০০০/-
    

১২৩৬০০/-

বিদ্যুৎ শাখা
    

২১।
    

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
    

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বি)
    

১১০০০-২০৩৭০/-
    

১৫৫১০/-
    

৭১০৪/-
    

২২৬১৪/-
    

২৭১৩৬৮/-
    

৭০,০০০/-
    

৩৪১৩৬৮/-

২২।
    

জনাব মোঃ সম্রাট মিয়া
    

বিদ্যুৎ হেলপাড়
    

৪৪০০-৮৫৮০/-
    

৬৫৮৫/-
    

৪১১৩/-
    

১০৬৯৮/-
    

১২৮৩৭৬/-
    

৩৩,৭২৯/-
    

১৬২১০৫/-


    

২৩।
    

জনাব শামীম মৃধা
    

লাইন ম্যান
    

৪৪০০-৮৫৮০/-
    

৬১৮০/-
    

৩৬৩১/-
    

৯৮১১/-
    

১১৭৭৩২/-
    

৩০,০০০/-
    

১৪৭৭৩২/-


    

২৪।
    

জনাব আলাল মাতুব্বর
    

রোড রোলার চালক
    

৪৭০০-৯৭৪৫/-
    

৪৯৬৫/-
    

৩২০০/-
    

৮১৬৫/-
    

৯৭৯৮০
    

৩০,০০০/-
    

১২৭৯৮০/-


    

২৫।
    

জনাব মোঃ মাসুম ফকির
    

ট্রাক হেলপার
    

৪১০০-৭৭৪০/-
    

৪২৯০/-
    

৩১০০/-
    

৭৩৯০/-
    

৮৮৬৮০/-
    

২৫,০০০/-
    

১১৩৬৮০/-


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    

 

    


    


    


    


    


    


    


    


    


    

 

    


    


    


    


    


    


    


    


    


    

 

    


    


    


    


    

২,০৫,৭৬৫/-
    

১,১৫,৬৬৪/-
    

৩,২১,৩৮৯/-
    

৩৮৫৬৬৭১/-
    

১০,৯৩,৭২৯/-
    

৪৯,৫০,৪০০/-

 

 

 

ফরম-গ


(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)


ভাংগা পৌরসভায় পানি শাখার নিয়মিত কর্মচারীদের বিবরনী


২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বৎসর।


শাখা/বিভাগ
    

ক্রঃ নং
    

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম
    

পদবী
    

বেতন ক্রম
    

মূল বেতন
    

ভাতাদি
    

মাসিক
    

মোট বার্ষিক
    

অন্যান্য
    

সর্বমোট
    

মন্তব্য

পানি শাখা
    

১।
    

জনাব জহির রায়হান
    

বিল ক্লার্ক
    

৪৭০০-৯৭৪৫/-
    

৬৮৪৫/-
    

৩৯৩০
    

১০৭৭৫
    

১২৯৩০০
    

৫০০০০
    

১৭৯৩০০
    


২।
    

জনাব মোঃ হান্নান সেক
    

পাম্প অপারেটর
    

৪৭০০-৯৭৪৫/-
    

৬৮৪৫/-
    

৩৯৩০
    

১০৭৭৫
    

১২৯৩০০
    

৪২০০০
    

১৭১৩০০
    


৩।
    

জনাব মোঃ সুরুজ মিয়া
    

পাম্প অপারেটর
    

৪৭০০-৯৭৪৫/-
    

৬৮৪৫/-
    

৩৯৩০
    

১০৭৭৫
    

১২৯৩০০
    

৪২০০০
    

১৭১৩০০
    


৪।
    

জনাব মোঃ মিন্টু মিয়া
    

পাইন লাইন মেকানিক
    

৪৫০০-৯০৯৫/-
    

৪৭৪০/-
    

৩১০০
    

৭৮৪০
    

৯৪০৮০
    

৪০০০০
    

১৩৪০৮০
    


৫।
    

জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
    

নৈশ প্রহরী
    

৪১০০-৭৭৪০/-
    

৫৬৪০/-
    

৩৩৮৮
    

৯০২৮
    

১০৮৩৩৬
    

৩৫৬৮৪
    

১৪৪০২০
    

 

    


    


    


    


    

৩০৭১৫/-
    

১৮২৭৮/-
    

৪৯১৯৩/-
    

৫৯০৩১৬/-
    

২০৯৬৮৪/-
    

৮,০০,০০০/-
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


শাখা/বিভাগ
    

ক্রঃ নং
    

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম
    

পদবী
    

বেতন ক্রম
    

মূল বেতন
    

ভাতাদি
    

মাসিক
    

মোট বার্ষিক
    

অন্যান্য
    

সর্বমোট
    

মন্তব্য


    

১।
    


    

নি¤œমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক
    

৪৭০০-৯৭৪৫/-
    

৪,৭০০/-
    

৩২০০/-
    

৭৯০০/-
    

৯৪,৮০০/-
    

১৫,০০০/-
    

১,০৯,৮০০/-
    

 

উল্লেখিত পদ  সমূহে কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে।


    

২।
    


    

কার্য সহকারী
    

৪৭০০-৯৭৪৫/-
    

৪,৭০০/-
    

৩২০০/-
    

৭৯০০/-
    

৯৪,৮০০/-
    

১৫,০০০/-
    

১,০৯,৮০০/-


    

৩।
    


    

রোলার ড্রাইভার
    

৪৯০০-১০,৪৫০/-
    

৪,৯০০/-
    

৩৩০০/-
    

৮২০০/-
    

৯৮,৪০০/-
    

১৫,০০০/-
    

১,১৩,৪০০/-


    

৪।
    


    

পাম্প অপারেটর
    

৪৭০০-৯৭৪৫/-
    

৪,৭০০/-
    

৩২০০/-
    

৭৯০০/-
    

৯৪,৮০০/-
    

১৫,০০০/-
    

১,০৯,৮০০/-


    

৫।
    


    

এম.এল.এস.এস.
    

৪১০০-৭৭৪০/-
    

৪,১০০/-
    

২৯০০/-
    

৭০০০/-
    

৮৪,০০০/-
    

১০,০০০/-
    

৯৪,০০০/-


    

৬।
    


    

দাড়োয়ান
    

৪১০০-৭৭৪০/-
    

৪১০০/-
    

২৯০০/-
    

৭০০০/-
    

৮৪,০০০/-
    

১০,০০০/-
    

৯৪,০০০/-


    

৭।
    


    

রোলার ড্রাইভার
    

৪৯০০-১০,৪৫০/-
    

৪৯০০/-
    

৩৩০০/-
    

৮২০০/-
    

৯৮,৪০০/-
    

১৫,০০০/-
    

৯৩,৪০০/-


    


    


    


    


    


    


    


    

৬,৪৯,২০০/-
    

৯৫,০০০/-
    

৭,২৪,২০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ফরম-ঘ

(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)


ভাংগা পৌরসভায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীদের বিবরণ ঃ


শাখা/বিভাগ
    

ক্রঃ নং
    

কর্মচারীদের নাম
    

পদবী
    

দৈনিক মজুরী
    

অন্যান্য ভাতাদি  (যদি থাকে)
    

মোট মাসিক ব্যয়
    

মোট বার্ষিক ব্যয়
    

মন্তব্য

স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্ন বিভাগ

(পরিচ্ছন্ন শাখা)
    

১।
    

জনাব মজনু মিয়া
    

ঝাড়–দার
    


    


    

১২০০/-
    

১৪,৪০০/-
    


২।
    

জনাব আঃ লতিফ
    

,,
    


    


    

৭৫০/-
    

৯,০০০/-
    


৩।
    

জনাব মোঃ মাসুদ
    

,,
    


    


    

৭৫০/-
    

৯,০০০/
    


৪।
    

জনাব মোঃ তোতা
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

৫।
    

জনাব  বাবু
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

৬।
    

জনাব  নান্নু মিয়া
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

৭।
    

জনাব সাহেব আলী
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

৮।
    

জনাব জয়নাল বেপারী
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

৯।
    

জনাব  আনোয়ার হোসেন
    

,,
    


    


    

১৫০০/
    

১৮,০০০/
    

 

    

১০।
    

জনাবা সুমি বেগম
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

১১।
    

জনাবা আলেয়া বেগম
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

১২।
    

জনাবা খোদেজা বেগম
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

১৩।
    

জনাবা রেবেকা-১
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

১৪।
    

জনাবা জাহানা-১
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

১৫।
    

জনাবা শাহিনুর বেগম
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

১৬।
    

জনাবা জাহানা-২
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

১৭।
    

জনাবা দেলোয়ারা
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

১৮।
    

জনাবা রেবেকা-২
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

১৯।
    

জনাবা জহুরা
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

২০।
    

জনাবা কহিনুর
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

২১।
    

জনাবা মহিনুর
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

২২।
    

জনাবা জেলেখা
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

২৩।
    

জনাবা আরতী রানী
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

২৪।
    

জনাবা নুরজাহান
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

২৫।
    

জনাবা রেহেনা
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

২৬।
    

জনাবা শুকুরন
    

,,
    


    


    

৭৫০/
    

৯,০০০/
    

 

    

২৭।
    

জনাব জোমসেদ
    

,,
    


    


    

১৫০০/
    

১৮,০০০/
    

 

    

২৮।
    

আলামিন
    

,,
    


    


    

৭৫০/-
    

৯,০০০/-
    

 

    

২৯।
    

রুবিয়া বেগম
    

,,
    


    


    

৭৫০/-
    

৯,০০০/-
    

 

    

৩০।
    

মায়া বেগম
    

,,
    


    


    

৭৫০/-
    

৯,০০০/-
    

 

    

৩১।
    

রানু বেগম
    

,,
    


    


    

৭৫০/-
    

৯০০০/-
    

 

    

৩২।
    

সোহেল
    

,,
    


    


    

৭৫০/-
    

৯০০০/-
    

 

    

৩৩।
    

সাবিনা বেগম
    

,,
    


    


    

৭৫০/-
    

৯০০০/-
    

 

    


    


    


    


    

মোট-
    


    

৩,২০,৪০০/-
    

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    

    

হিসাব রক্ষক

ভাংগা পৌরসভা

ভাংগা, ফরিদপুর।


    
    

সচিব

ভাংগা পৌরসভা

ভাংগা, ফরিদপুর।


    
    

মেয়র

ভাংগা পৌরসভা

ভাংগা, ফরিদপুর।

 

    
    
    
    

মেয়র

ভাংগা পৌরসভা

ভাংগা, ফরিদপুর।